2020-01-23 14:42:00

ZAHVALA ZA DONACIJU

Rijeka, 21.siječanj 2020.godine 

Veliko hvala djelatnicima tvrtke iOLAP Rijeka na donaciji didaktičkog materijala koji će pridonijeti poboljšanju svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada.

Učenici i djelatnici Centra 


Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka