preskoči na sadržaj
vijesti

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – na puno i neodređeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto voditelja/voditeljice računovodstva-puno i neodređeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te suglasnosti Školskog odbora izabrana kandidatkinja I.F.M.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 5. 2021. 13:29

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator – na puno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te suglasnosti Školskog odbora izabrana kandidatkinja J.D.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 5. 2021. 13:28

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto logoped/ica – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto logoped/ica-nepuno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te suglasnosti Školskog odbora izabrana kandidatkinja I.Ž.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 5. 2021. 13:25

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

KLASA: 112-02/21-01/4

URBROJ: 2170-55-01-21-03

Rijeka, 27. travanj 2021.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstva na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

Na pisanom testiranju održanom dana 27. travnja 2021.g. kandidati su postigli slijedeće rezultate:

Rezultati pisanog testiranja

Redni broj

Kandidat/kinja

Ukupan broj bodova

Pravo na razgovor/intervju

1.

I.F.M.

19/20

DA

4.

M.D.R.

0/20

NE

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje razgovora/intervjua se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Na razgovoru/intervjuu koji će se održati u srijedu, 28. travnja 2021. godine s početkom u 09.00 sati pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na razgovor/intervju

Redni broj

Kandidat/kinja

1.

I.F.M. u 09.00 sati

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 
  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 27. 4. 2021. 11:31

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – puno i neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – puno i neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – puno i neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-02/21-01/4

URBROJ: 2170-55-01-21-02

U Rijeci, 22. travanj 2021.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto voditelj/voditeljica računovodstva - na puno i neodređeno radno vrijeme, a koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u utorak  27. travnja 2021.g., s početkom u 09:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2, 51000 Rijeka.

Popis kandidata

I.F.M.

1977.

I.P.

1977.

Ž.S.

1990.

M.D.R.

1984.

D.N.

1986.

M.B.

1990.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

 Izvori: 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/15, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014)
 3. Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2020./2021.
 4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
 5. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21 i 26/21)
 6. Zakon o računovodstvu (NN 54/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 7. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 8. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 9. Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (NN 157/13, 154/14, 36/15, 96/15, 25/18)
 10. Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09)
 11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
 12. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
 13. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)
 14. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/20)
 15. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)
 16. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 17. Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11)
 18. Odluka o uvođenju Riznice Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 12/15, 13/16, 2/17, 11/17)
 19. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji pristupe pismenom testiranju dužni su ponijeti vlastitu kemijsku olovku plave boje te je dozvoljeno korištenje isključivo kalkulatora. Kandidate molimo da potvrde svoj dolazak najkasnije do 26. travnja 2021. godine u 12.00 sati putem mail adrese ured@centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr ili na telefonski broj 051-344-145.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

 

 

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na razgovor/intervju se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji ostvare najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Razgovor/intervju će se održati srijedu, 28. travnja 2021.g., o čijem vremenskom rasporedu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 4. 2021. 16:45

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-03/21-01/11

URBROJ: 2170-55-01-21-02

U Rijeci, 21. travnja 2021.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju (razgovor) održati u ponedjeljak  26. travnja 2021.g., s početkom u 13:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

J.D.

1963.g.

J.D.

1993.g.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 21. 4. 2021. 14:04

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja S.M.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 4. 1. 2021. 11:24

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto spremačice-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja S.R.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 4. 1. 2021. 11:10

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora-nepuno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja B.Ž.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 4. 1. 2021. 11:08

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/71

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 22. prosinca 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 09.30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 12:30

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto psihologa/ice – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto psihologa/ice – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto psihologa/ice – na puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/69

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 22. prosinca 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto  psihologa/ice - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 10.00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 11:26

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/70

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 22. prosinca 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora - na nepuno i određeno radno vrijeme do kraja školske godine 2020./2021. koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 09.00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 11:22

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice – puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice – puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto  spremačice – puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/66

URBROJ: 2170-55-01-20-02

U Rijeci, 22. prosinac 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto spremačice - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju  održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 08:30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

S.R.

1976.g,

I.Š.

1971.g.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 10:19

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručnog suradnika logopeda-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja I.Ž.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 12. 2020. 11:30

Obavijest o odabranim kandidatima – radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Obavijest o odabranim kandidatima – radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Obavijest o odabranim kandidatima – radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme-3 izvršitelja, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata  izabrane kandidatkinje  I.V., L.I. i I.B.B. (određeno i puno radno vrijeme-nestručna zamjena).

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 12. 2020. 11:18

Obavijest o odgodi termina testiranja kandidata

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni na natječaj za radno mjesto spremačice, objavljenog dana 3.prosinca 2020. da se odgađa termin testiranja zakazan za 10.prosinac 2020. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 8. 12. 2020. 09:32

POZIV ZA ODRŽAVANJE KRATKE PREZENTACIJE NASTAVNOG OGLEDNOG SATA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR NA NEODREĐENO I PUNO RADNO VRIJEME

POZIV ZA ODRŽAVANJE KRATKE PREZENTACIJE NASTAVNOG OGLEDNOG SATA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR NA NEODREĐENO I PUNO RADNO VRIJEME

KLASA: 112-01/20-01/64

URBROJ: 2170-55-01-20-03

Rijeka, 07. prosinac 2020.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/učiteljica edukacijski rehabilitator na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE KRATKE PREZENTACIJE NASTAVNOG OGLEDNOG SATA

 Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testiranja od dana 24. studenog 2020. godine.

Na kratkim prezentacijama nastavnih oglednih sati koji će se održati u četvrtak, 10. prosinca i petak, 11. prosinca 2020. pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

 Kandidat/kandidatkinja

1.

I.V., 10.12. u 08:45

2.

L.I., 11.12. u 09:30

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 7. 12. 2020. 15:42

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto  spremačice - puno određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/66

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 03. prosinac 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto spremačice - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju  održati u četvrtak  10. prosinca 2020.g., s početkom u 11:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

S.R.

1976.g,

I.Š.

1971.g.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 12. 2020. 11:45

Obavijest o odgodi termina oglednog sata

Odgađa se za sutra planirani ogledni nastavni sat za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 2. 12. 2020. 11:45

Obavijest o promjeni termina oglednog nastavnog sata kandidata koji su ostvarili najmanje 50% prilikom pismenog testiranja za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o promjeni termina oglednog nastavnog sata kandidata koji su ostvarili najmanje 50% prilikom pismenog testiranja za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o promjeni termina oglednog nastavnog sata kandidata koji su ostvarili najmanje 50% prilikom pismenog testiranja za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/64

URBROJ: 2170-55-01-20-2

U Rijeci, 26. studeni 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno neodređeno radno vrijeme koji su ostvarili 50% prilikom pismenog testiranja kako će se prezentacija nastavnog sata održati dana 03. prosinca 2020. godine s početkom u 08.45 sati.

Na kratkoj prezentaciji nastavnog sata pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje, razred

1.

I.V., u 8 i 45

2.

L.I., u 10

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 26. 11. 2020. 13:43

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/63

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 25. studenog 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto  logopeda/ice - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u srijedu  02. prosinca 2020.g., s početkom u 11.30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

I.Ž.

1986.g.

 

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 25. 11. 2020. 15:48

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

KLASA: 112-01/20-01/59

URBROJ: 2170-55-01-20-02

Rijeka, 25. studeni 2020.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/učiteljica edukacijski rehabilitator na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

Na pisanom testiranju održanom dana 24. studenog 2020.g. kandidati su postigli slijedeće rezultate:

Rezultati pisanog testiranja

Redni broj

Kandidat/kinja

Ukupan broj bodova

Pravo na ogledni sat

1.

I.V.

13/14

DA

2.

L.I.

13/14

DA

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Na kratkoj prezentaciji nastavnog sata koji će se održati u ponedjeljak, 30. studenog 2020. godine s početkom u 8.45 sati pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje, razred

1.

I.V., u 8 i 45

2.

L.I., u 10

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 25. 11. 2020. 15:46

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/59

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 17. studenog 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno neodređeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u utorak  24. studenog 2020.g., s početkom u 13:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

I.V.

1995.g.

L.I.

1992.g.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017 i 41/19)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji ostvare najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Prezentacija nastavnog sata održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2020.g., s početkom u 08,45 sati.

 

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 11. 2020. 14:56

Obavijest o odabranom kandidatu – tajnik javne ustanove na puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabranom kandidatu – tajnik javne ustanove na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto tajnika javne ustanove -  1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata  izabrana je kandidatkinja  K.C. 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2020. 09:40

Obavijest o odabranom kandidatu – učitelj edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabranom kandidatu – učitelj edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator – 2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovori o radu sklopljeni sa M.Z. i D.N.  s danom 06. studenoga 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 9. 11. 2020. 15:17

Obavijest o odabranom kandidatu – njegovateljica i pratiteljica učenika u prijevozu kombi busom na puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabranom kandidatu – njegovateljica i pratiteljica učenika u prijevozu kombi busom na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu kombibusom – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovor o radu sklopljen je sa G.D. s danom 06. studeni 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 9. 11. 2020. 15:15

Odluka o poništenju natječaja za računovodstvenog referenta objavljenog dana 24.10.2020. Vijest ima dokument u privitku

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto računovodstvenog referenta nalazi se pod opširnije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 29. 10. 2020. 15:11

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto tajnika javne ustanove na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/52

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 27. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto tajnika javne ustanove na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto tajnika javne ustanove na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se kratki razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u srijedu,  04.studenoga 2020.g. s početkom u 8:30 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

E.U.., 1993. u 8:30

L.P, 1994. u 08:45

E.Ć., 1992. u 09:00

S.G., 1977. u 9: 15

T.O., 1995. u 9:30

R.B., 1996. u 09:45

M.B, 1989. u 10:30

I.K, 1994. u 10:45

D.V., 1973. u 11:00

L.P., 1991. u 11:15

K.C., 1993. u 11:30

A.K.-L1994. u 11:45

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto tajnika javne ustanove na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se kratki razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak,  05.studenoga 2020.g. s početkom u 8:30 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

A.C., 1986. u 8:30

B.G.F., 1990. u 08:45

I.G., 1992. u 09:00

D.V., 1988. u 9:15

AM.B., 1995. u 9:30

A.M., 1989. u 09:45

M.K.B., 1980. u 10:30

S.Ž.P., 1988. u 10:45

D.Š., 1988. u 11:00

I.B., 1988. u 11:15

J.Š., 1984. u 11:30

B.L., 1970. u 11:45

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesioonalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 27. 10. 2020. 15:13

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/50

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 23. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak,  29. listopada 2020.g. s početkom u 12 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

D.N., 1983.g.

M.Z., 1961.g.

M.G., 1992.g.

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 23. 10. 2020. 15:55

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu kombibusom na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/51

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 23. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu kombibusom na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu u kombibusu na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u srijedu, 28.listopada 2020.g. s početkom u 13 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

G.D., 1966.g.

H.H., 1981.g.

M. L., 1978.g.

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 23. 10. 2020. 15:53

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto računovodstvenog referenta na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/48

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 08. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto računovodstvenog referenta na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto računovodstvenog referenta na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u utorak,  13.listopada 2020.g. s početkom u 9 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

 

Popis kandidata:

I.J., 1968.

S.Š, 1964.

N.S., 1996.

V.G., 1983.

A.S.M., 1967.

L.Ć., 1994.

N.V.,1990.

N.M., 1992.

V.B., 1993. 

S.K., 1995.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto računovodstvenog referenta na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak,  15.listopada 2020.g. s početkom u 9 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

G.P.K., 1968.

A.B., 2000.

N.M, 1987.

L.M., 1973.

A.M., 1991.

M.S.U., 1978.

M.F., 1974.

P.P.M., 1993.

D.V.1986.

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesioonalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

 

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 8. 10. 2020. 14:41

Poziv na razgovor s Povjerenstvom - natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno neodređeno radno vrijeme

Poziv na razgovor s Povjerenstvom - natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno neodređeno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/30

Urbroj: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 19. lipnja 2020.g.

 

Pozivaju se niže navedeni kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno neodređeno radno vrijeme,  da u srijedu, 24. lipnja 2020. godine pristupe razgovoru s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata. Razgovor će se održati u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje s početkom u 11:30 sati.

POPIS KANDIDATA

KAI

 

 

Povjerenstvo za procjenu i

vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 19. 6. 2020. 14:25

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/30

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 09. lipnja 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno neodređeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u ponedjeljak  15. lipnja 2020.g., s početkom u 11:30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje. O terminu razgovora kandidati će bit naknadno obaviješteni.

Popis kandidata

L.C.

1965.g.

L.I.

1992.g.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji ostvare najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Prezentacija nastavnog sata održat će se u srijedu, 17. lipnja 2020.g., s početkom u 11,30 sati.

 

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 10. 6. 2020. 14:04

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto fizioterapeta

KLASA: 110-01/20-01/8

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 26. ožujka 2020.g.

 

Na temelju članaka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,  136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19) i članka 54. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje donosi:

ODLUKU

Poništava se natječaj za radno mjesto fizioterapeut objavljen dana  10. veljače 2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Centra za odgoj i obrazovanje te  mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 26. 3. 2020. 12:49

Obavijest o rezltatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice na određeno i puno radno vrijeme

Klasa: 112-03/20-01/24

Urbroj:  2170-55-01-20-01

U Rijeci, 26. ožujka 2020.godine

 

Poštovani,

obavještavamo vas da je temeljem natječaja objavljenog dana 10. veljače 2020.godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Centra za odgoj i obrazovanje , nakon provedenog postupka, uz prethodnu obavijest Školskom odboru, na radno mjesto njegovateljice i pratiteljice, na određeno i puno radno vrijeme, nije izabran niti jedan kandidat.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 26. 3. 2020. 12:34

Obavijest o odabranom kandidatu – učitelj edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator – 3 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovori o radu sklopljeni sa I.V., S.M. i M.Č.  s danom 13. ožujka 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 3. 2020. 13:23

Obavijest o odabranom kandidatu – voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovor o radu sklopljen sa I.F.M.  s danom 13. ožujka 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 3. 2020. 13:16

Obavijest o odabranom kandidatu - spremačica na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto spremačica – 2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovori o radu sklopljeni sa S.V. i J.P. s danom 13. ožujka 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 3. 2020. 13:02

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj računovodstva - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj računovodstva - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/18

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 03. ožujka 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto voditelja računovodstva koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u ponedjeljak, 09. ožujka 2020.g., s početkom u 09:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

I.P, 1977.g. u 9 sati

N.V., 1994.g. u 9,15 sati

P.D., 1984.g. u 9 i 30

I.F.M., 1977.g. u 9 i 45 sati

T.M., 1982.g. u 10 sati

D.K., 1984.g. u 10,15 sati

V.T., 1980.g. u 10,30 sati

N.M., 1989.g., u 10 i 45 sati

S.K., 1995.g. u 11 sati

A.P., 1975.g. u 11 i 15 sati

B.F., 1988.g. u 11 i 30 sati

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 3. 2020. 15:09

Poziv za usmeno testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/17

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 03.ožujka 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukator rehabilitatora - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u ponedjeljak, 09. ožujka 2020.g., s početkom u 12:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

I.V., 1995.g.

S.M., 1962.g.

M.Č., 1972.g.

Ž.N., 1987.g.

N.B.M., 1984.g.

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Statut Centra za odgoj i obrazovanje  

7. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 3. 2020. 15:02

Odluka o poništenju natječaja od dana 03.03. 2020. - Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 3. 2020. 12:40

Poziv na usmeno testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj – radno mjesto spremačice – puno određeno radno vrijeme

Poziv za usmeno testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/16

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 28. veljače 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto spremačice - na puno određeno radno vrijeme  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak, 05. ožujka 2020.g., s početkom u 10:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

POPIS KANDIDATA

G.V., 1975.g.

J.P., 1981.g.

M.P., 1969.g.

S.V., 1971.g.

S.S., 1968.g.

 

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 28. 2. 2020. 14:43

Poziv na testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj – radno mjesto njegovatelljice i pratiteljice– puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto njegovateljice i pratiteljice- puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2170-55-01-20-02

U Rijeci, 21. veljače 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak, 27. veljače 2020.g., s početkom u 15:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

POPIS KANDIDATA

G.D., 1966.

 

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 21. 2. 2020. 15:20

Poziv na testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj – radno mjesto fizioterapeuta – puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto fizioterapeuta  - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 21. veljače 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto fizioterapeuta - na puno određeno radno vrijeme  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak, 27. veljače 2020.g., s početkom u 13:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

POPIS KANDIDATA

P.G., 1997.

A.P., 1996.

T.T., 1992.

M.Z., 1979.

F.A., 1994.

V.A., 1995.

 

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 21. 2. 2020. 15:19

Obavijest o odabranom kandidatu - učitelj likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovor o radu sklopljen s B.M.Č s danom 24.siječnja 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 29. 1. 2020. 14:08

Poziv na razgovor s Povjerenstvom - natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

Poziv kandidatima

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 1. 2020. 10:28

Rezultati pisanog testiranja i poziv kandidatima/kandidatkinjama - radno mjesto učitelja/ice likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

Rezultati pisanog testiranja i poziv kandidatima/kandidatkinjama - radno mjesto učitelja/ice likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 23. 12. 2019. 14:00

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj likovne kulture - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj likovne kulture - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/19-01/19

URBROJ: 2170-55-01-19-01

U Rijeci, 16. prosinac 2019.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja likovne kulture - na puno neodređeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u četvrtak 19. prosinca 2019.g., s početkom u 12:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje. O terminu održavanja oglednog sata i razgovora s Povjerenstvom, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Popis kandidata

T.B

1990.g.

N.Z.

1990.g.

M.P.

1977.g.

G.Č.

1972.g.

I.S.K.

1989.g.

P.F.

1986.g.

Z.C.

1979.g.

R.P.Š.

1973.g.

S.V.F.

1962.g.

P.J.K.

1989.g.

S.J.

1987.g.

B-M.Č.

1985.g.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

8. Herceg, Rončević, Kalvaris (2010.) „Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi“

9. Nada Grgurić i Marijan Jakubin – „Vizualno – likovni odgoj i obrazovanje“, EDUCA, Zagreb 1995.god.

 Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 12. 2019. 15:02

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

KLASA: 112-01/19-01/18

URBROJ: 2170-55-01-19-01

Rijeka, 06. prosinca 2019.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/učiteljica edukacijski rehabilitator na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

Na pisanom testiranju održanom dana 03. prosinca 2019.g. kandidati su postigli slijedeće rezultate:

Rezultati pisanog testiranja

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje

Ukupan broj bodova

Pravo na razgovor

DA/NE

1.

MICAMACA

17/17

DA

2.

12345 RIJEKA

17/17

DA

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Na kratkoj prezentaciji nastavnog sata koji će se održati u četvrtak, 12. prosinca 2019.godine s početkom u 8.00 sati pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje, razred

1.

MICAMACA, 3.razred u 8 sati

2.

12345RIJEKA, 3.razred u 8 i 50

Razgovor s kandidatima održat će se u petak, 13. prosinca 2019.godine s početkom u 12 sati.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 12. 2019. 11:22

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 29. 11. 2019. 09:00

Rezultati pisane provjere i poziv na usmeni dio testiranja - radno mjesto računovodstveni referent na puno neodređeno radno vrijeme

Rezultati pisane provjere i poziv na usmeni dio testiranja - radno mjesto računovodstveni referent na puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 20. 11. 2019. 11:16

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto pomoćne kuharice i spremačice - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto pomoćne kuharice i spremačice  - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 12. 11. 2019. 11:55

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto vozača školskog kombija "C" kategorije - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto vozača školskog kombija "C" kategorije  - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 12. 11. 2019. 11:37

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 13:38

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 12:21

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - puno neodređeno radno vrijeme

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 11:30

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - nepuno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - nepuno određeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 11:15

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto računovodstveni referent - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto računovodstveni referent - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 10:50

Rezultati pisanog testiranja i poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 13. 5. 2019. 15:48
 


vijesti

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – na puno i neodređeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto voditelja/voditeljice računovodstva-puno i neodređeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te suglasnosti Školskog odbora izabrana kandidatkinja I.F.M.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 5. 2021. 13:29

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator – na puno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te suglasnosti Školskog odbora izabrana kandidatkinja J.D.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 5. 2021. 13:28

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto logoped/ica – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto logoped/ica-nepuno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te suglasnosti Školskog odbora izabrana kandidatkinja I.Ž.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 5. 2021. 13:25

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

KLASA: 112-02/21-01/4

URBROJ: 2170-55-01-21-03

Rijeka, 27. travanj 2021.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstva na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

Na pisanom testiranju održanom dana 27. travnja 2021.g. kandidati su postigli slijedeće rezultate:

Rezultati pisanog testiranja

Redni broj

Kandidat/kinja

Ukupan broj bodova

Pravo na razgovor/intervju

1.

I.F.M.

19/20

DA

4.

M.D.R.

0/20

NE

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje razgovora/intervjua se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Na razgovoru/intervjuu koji će se održati u srijedu, 28. travnja 2021. godine s početkom u 09.00 sati pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na razgovor/intervju

Redni broj

Kandidat/kinja

1.

I.F.M. u 09.00 sati

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 
  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 27. 4. 2021. 11:31

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – puno i neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – puno i neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj/ica računovodstva – puno i neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-02/21-01/4

URBROJ: 2170-55-01-21-02

U Rijeci, 22. travanj 2021.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto voditelj/voditeljica računovodstva - na puno i neodređeno radno vrijeme, a koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u utorak  27. travnja 2021.g., s početkom u 09:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2, 51000 Rijeka.

Popis kandidata

I.F.M.

1977.

I.P.

1977.

Ž.S.

1990.

M.D.R.

1984.

D.N.

1986.

M.B.

1990.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

 Izvori: 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/15, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014)
 3. Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2020./2021.
 4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
 5. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21 i 26/21)
 6. Zakon o računovodstvu (NN 54/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 7. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 8. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 9. Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (NN 157/13, 154/14, 36/15, 96/15, 25/18)
 10. Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09)
 11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
 12. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
 13. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)
 14. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/20)
 15. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)
 16. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 17. Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11)
 18. Odluka o uvođenju Riznice Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 12/15, 13/16, 2/17, 11/17)
 19. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji pristupe pismenom testiranju dužni su ponijeti vlastitu kemijsku olovku plave boje te je dozvoljeno korištenje isključivo kalkulatora. Kandidate molimo da potvrde svoj dolazak najkasnije do 26. travnja 2021. godine u 12.00 sati putem mail adrese ured@centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr ili na telefonski broj 051-344-145.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

 

 

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na razgovor/intervju se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji ostvare najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Razgovor/intervju će se održati srijedu, 28. travnja 2021.g., o čijem vremenskom rasporedu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 4. 2021. 16:45

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-03/21-01/11

URBROJ: 2170-55-01-21-02

U Rijeci, 21. travnja 2021.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju (razgovor) održati u ponedjeljak  26. travnja 2021.g., s početkom u 13:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

J.D.

1963.g.

J.D.

1993.g.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 21. 4. 2021. 14:04

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja S.M.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 4. 1. 2021. 11:24

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto spremačice-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja S.R.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 4. 1. 2021. 11:10

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora-nepuno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja B.Ž.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 4. 1. 2021. 11:08

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/71

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 22. prosinca 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 09.30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 12:30

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto psihologa/ice – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto psihologa/ice – na puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto psihologa/ice – na puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/69

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 22. prosinca 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto  psihologa/ice - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 10.00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 11:26

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora – na nepuno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/70

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 22. prosinca 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora - na nepuno i određeno radno vrijeme do kraja školske godine 2020./2021. koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 09.00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 11:22

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice – puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice – puno i određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto  spremačice – puno i određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/66

URBROJ: 2170-55-01-20-02

U Rijeci, 22. prosinac 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto spremačice - na puno i određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju  održati u ponedjeljak  28. prosinca 2020.g., s početkom u 08:30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

S.R.

1976.g,

I.Š.

1971.g.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 22. 12. 2020. 10:19

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabiru kandidata - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručnog suradnika logopeda-puno i određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata izabrana kandidatkinja I.Ž.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 12. 2020. 11:30

Obavijest o odabranim kandidatima – radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Obavijest o odabranim kandidatima – radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Obavijest o odabranim kandidatima – radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme-3 izvršitelja, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata  izabrane kandidatkinje  I.V., L.I. i I.B.B. (određeno i puno radno vrijeme-nestručna zamjena).

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 12. 2020. 11:18

Obavijest o odgodi termina testiranja kandidata

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni na natječaj za radno mjesto spremačice, objavljenog dana 3.prosinca 2020. da se odgađa termin testiranja zakazan za 10.prosinac 2020. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 8. 12. 2020. 09:32

POZIV ZA ODRŽAVANJE KRATKE PREZENTACIJE NASTAVNOG OGLEDNOG SATA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR NA NEODREĐENO I PUNO RADNO VRIJEME

POZIV ZA ODRŽAVANJE KRATKE PREZENTACIJE NASTAVNOG OGLEDNOG SATA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR NA NEODREĐENO I PUNO RADNO VRIJEME

KLASA: 112-01/20-01/64

URBROJ: 2170-55-01-20-03

Rijeka, 07. prosinac 2020.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/učiteljica edukacijski rehabilitator na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE KRATKE PREZENTACIJE NASTAVNOG OGLEDNOG SATA

 Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testiranja od dana 24. studenog 2020. godine.

Na kratkim prezentacijama nastavnih oglednih sati koji će se održati u četvrtak, 10. prosinca i petak, 11. prosinca 2020. pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

 Kandidat/kandidatkinja

1.

I.V., 10.12. u 08:45

2.

L.I., 11.12. u 09:30

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 7. 12. 2020. 15:42

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto  spremačice - puno određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/66

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 03. prosinac 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto spremačice - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju  održati u četvrtak  10. prosinca 2020.g., s početkom u 11:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

S.R.

1976.g,

I.Š.

1971.g.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 12. 2020. 11:45

Obavijest o odgodi termina oglednog sata

Odgađa se za sutra planirani ogledni nastavni sat za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 2. 12. 2020. 11:45

Obavijest o promjeni termina oglednog nastavnog sata kandidata koji su ostvarili najmanje 50% prilikom pismenog testiranja za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o promjeni termina oglednog nastavnog sata kandidata koji su ostvarili najmanje 50% prilikom pismenog testiranja za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

Obavijest o promjeni termina oglednog nastavnog sata kandidata koji su ostvarili najmanje 50% prilikom pismenog testiranja za javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/64

URBROJ: 2170-55-01-20-2

U Rijeci, 26. studeni 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno neodređeno radno vrijeme koji su ostvarili 50% prilikom pismenog testiranja kako će se prezentacija nastavnog sata održati dana 03. prosinca 2020. godine s početkom u 08.45 sati.

Na kratkoj prezentaciji nastavnog sata pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje, razred

1.

I.V., u 8 i 45

2.

L.I., u 10

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 26. 11. 2020. 13:43

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručnog suradnika logopeda - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno određeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/63

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 25. studenog 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto  logopeda/ice - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se intervju/razgovor održati u srijedu  02. prosinca 2020.g., s početkom u 11.30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

I.Ž.

1986.g.

 

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 25. 11. 2020. 15:48

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

KLASA: 112-01/20-01/59

URBROJ: 2170-55-01-20-02

Rijeka, 25. studeni 2020.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/učiteljica edukacijski rehabilitator na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

Na pisanom testiranju održanom dana 24. studenog 2020.g. kandidati su postigli slijedeće rezultate:

Rezultati pisanog testiranja

Redni broj

Kandidat/kinja

Ukupan broj bodova

Pravo na ogledni sat

1.

I.V.

13/14

DA

2.

L.I.

13/14

DA

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Na kratkoj prezentaciji nastavnog sata koji će se održati u ponedjeljak, 30. studenog 2020. godine s početkom u 8.45 sati pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje, razred

1.

I.V., u 8 i 45

2.

L.I., u 10

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 25. 11. 2020. 15:46

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/59

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 17. studenog 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno neodređeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u utorak  24. studenog 2020.g., s početkom u 13:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

I.V.

1995.g.

L.I.

1992.g.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017 i 41/19)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji ostvare najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Prezentacija nastavnog sata održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2020.g., s početkom u 08,45 sati.

 

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 11. 2020. 14:56

Obavijest o odabranom kandidatu – tajnik javne ustanove na puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabranom kandidatu – tajnik javne ustanove na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto tajnika javne ustanove -  1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata  izabrana je kandidatkinja  K.C. 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2020. 09:40

Obavijest o odabranom kandidatu – učitelj edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabranom kandidatu – učitelj edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator – 2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovori o radu sklopljeni sa M.Z. i D.N.  s danom 06. studenoga 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 9. 11. 2020. 15:17

Obavijest o odabranom kandidatu – njegovateljica i pratiteljica učenika u prijevozu kombi busom na puno određeno radno vrijeme

Obavijest o odabranom kandidatu – njegovateljica i pratiteljica učenika u prijevozu kombi busom na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu kombibusom – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovor o radu sklopljen je sa G.D. s danom 06. studeni 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 9. 11. 2020. 15:15

Odluka o poništenju natječaja za računovodstvenog referenta objavljenog dana 24.10.2020. Vijest ima dokument u privitku

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto računovodstvenog referenta nalazi se pod opširnije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 29. 10. 2020. 15:11

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto tajnika javne ustanove na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/52

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 27. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto tajnika javne ustanove na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto tajnika javne ustanove na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se kratki razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u srijedu,  04.studenoga 2020.g. s početkom u 8:30 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

E.U.., 1993. u 8:30

L.P, 1994. u 08:45

E.Ć., 1992. u 09:00

S.G., 1977. u 9: 15

T.O., 1995. u 9:30

R.B., 1996. u 09:45

M.B, 1989. u 10:30

I.K, 1994. u 10:45

D.V., 1973. u 11:00

L.P., 1991. u 11:15

K.C., 1993. u 11:30

A.K.-L1994. u 11:45

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto tajnika javne ustanove na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se kratki razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak,  05.studenoga 2020.g. s početkom u 8:30 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

A.C., 1986. u 8:30

B.G.F., 1990. u 08:45

I.G., 1992. u 09:00

D.V., 1988. u 9:15

AM.B., 1995. u 9:30

A.M., 1989. u 09:45

M.K.B., 1980. u 10:30

S.Ž.P., 1988. u 10:45

D.Š., 1988. u 11:00

I.B., 1988. u 11:15

J.Š., 1984. u 11:30

B.L., 1970. u 11:45

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesioonalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 27. 10. 2020. 15:13

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/50

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 23. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak,  29. listopada 2020.g. s početkom u 12 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

D.N., 1983.g.

M.Z., 1961.g.

M.G., 1992.g.

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 23. 10. 2020. 15:55

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu kombibusom na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/51

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 23. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu kombibusom na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice učenika u prijevozu u kombibusu na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u srijedu, 28.listopada 2020.g. s početkom u 13 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

G.D., 1966.g.

H.H., 1981.g.

M. L., 1978.g.

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 23. 10. 2020. 15:53

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto računovodstvenog referenta na određeno puno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/48

Urbroj: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 08. listopada 2020.g.

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj za radno mjesto računovodstvenog referenta na određeno puno radno vrijeme

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto računovodstvenog referenta na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u utorak,  13.listopada 2020.g. s početkom u 9 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

 

Popis kandidata:

I.J., 1968.

S.Š, 1964.

N.S., 1996.

V.G., 1983.

A.S.M., 1967.

L.Ć., 1994.

N.V.,1990.

N.M., 1992.

V.B., 1993. 

S.K., 1995.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati za radno mjesto računovodstvenog referenta na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak,  15.listopada 2020.g. s početkom u 9 sati  u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

G.P.K., 1968.

A.B., 2000.

N.M, 1987.

L.M., 1973.

A.M., 1991.

M.S.U., 1978.

M.F., 1974.

P.P.M., 1993.

D.V.1986.

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesioonalni ciljevi kandidata

2.  Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

 

COVID - 19

S ciljem zaštite, i sukladno Strategiji prevencije mogućeg širenja COVID-19 i prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, preporučamo mjere opreza i zaštite.

Sve osobe koje ulaze u prostor poslodavca dužni su obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku te će se izmjeriti tjelesna temperatura pri dolasku na glavni ulaz Centra. Tijekom boravka u zatvorenim prostorima Centra obvezne su medicinske maske ili maske za lice.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 8. 10. 2020. 14:41

Poziv na razgovor s Povjerenstvom - natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno neodređeno radno vrijeme

Poziv na razgovor s Povjerenstvom - natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno neodređeno radno vrijeme

Klasa: 112-01/20-01/30

Urbroj: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 19. lipnja 2020.g.

 

Pozivaju se niže navedeni kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto učitelja edukatora rehabiltiatora na puno neodređeno radno vrijeme,  da u srijedu, 24. lipnja 2020. godine pristupe razgovoru s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata. Razgovor će se održati u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje s početkom u 11:30 sati.

POPIS KANDIDATA

KAI

 

 

Povjerenstvo za procjenu i

vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 19. 6. 2020. 14:25

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/20-01/30

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 09. lipnja 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora - na puno neodređeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u ponedjeljak  15. lipnja 2020.g., s početkom u 11:30 sati u Centru za odgoj i obrazovanje. O terminu razgovora kandidati će bit naknadno obaviješteni.

Popis kandidata

L.C.

1965.g.

L.I.

1992.g.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji ostvare najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Prezentacija nastavnog sata održat će se u srijedu, 17. lipnja 2020.g., s početkom u 11,30 sati.

 

 

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 10. 6. 2020. 14:04

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto fizioterapeta

KLASA: 110-01/20-01/8

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 26. ožujka 2020.g.

 

Na temelju članaka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,  136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19) i članka 54. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje donosi:

ODLUKU

Poništava se natječaj za radno mjesto fizioterapeut objavljen dana  10. veljače 2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Centra za odgoj i obrazovanje te  mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 26. 3. 2020. 12:49

Obavijest o rezltatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice na određeno i puno radno vrijeme

Klasa: 112-03/20-01/24

Urbroj:  2170-55-01-20-01

U Rijeci, 26. ožujka 2020.godine

 

Poštovani,

obavještavamo vas da je temeljem natječaja objavljenog dana 10. veljače 2020.godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Centra za odgoj i obrazovanje , nakon provedenog postupka, uz prethodnu obavijest Školskom odboru, na radno mjesto njegovateljice i pratiteljice, na određeno i puno radno vrijeme, nije izabran niti jedan kandidat.

Centar za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 26. 3. 2020. 12:34

Obavijest o odabranom kandidatu – učitelj edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelj edukator rehabilitator – 3 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovori o radu sklopljeni sa I.V., S.M. i M.Č.  s danom 13. ožujka 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 3. 2020. 13:23

Obavijest o odabranom kandidatu – voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovor o radu sklopljen sa I.F.M.  s danom 13. ožujka 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 3. 2020. 13:16

Obavijest o odabranom kandidatu - spremačica na puno određeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto spremačica – 2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme, da su nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovori o radu sklopljeni sa S.V. i J.P. s danom 13. ožujka 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 3. 2020. 13:02

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj računovodstva - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto voditelj računovodstva - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/18

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 03. ožujka 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto voditelja računovodstva koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u ponedjeljak, 09. ožujka 2020.g., s početkom u 09:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata:

I.P, 1977.g. u 9 sati

N.V., 1994.g. u 9,15 sati

P.D., 1984.g. u 9 i 30

I.F.M., 1977.g. u 9 i 45 sati

T.M., 1982.g. u 10 sati

D.K., 1984.g. u 10,15 sati

V.T., 1980.g. u 10,30 sati

N.M., 1989.g., u 10 i 45 sati

S.K., 1995.g. u 11 sati

A.P., 1975.g. u 11 i 15 sati

B.F., 1988.g. u 11 i 30 sati

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 3. 2020. 15:09

Poziv za usmeno testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukator rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/17

URBROJ: 2170-55-01-20-1

U Rijeci, 03.ožujka 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja edukator rehabilitatora - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u ponedjeljak, 09. ožujka 2020.g., s početkom u 12:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

Popis kandidata

I.V., 1995.g.

S.M., 1962.g.

M.Č., 1972.g.

Ž.N., 1987.g.

N.B.M., 1984.g.

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Statut Centra za odgoj i obrazovanje  

7. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 3. 2020. 15:02

Odluka o poništenju natječaja od dana 03.03. 2020. - Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 3. 3. 2020. 12:40

Poziv na usmeno testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj – radno mjesto spremačice – puno određeno radno vrijeme

Poziv za usmeno testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto spremačice - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/16

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 28. veljače 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto spremačice - na puno određeno radno vrijeme  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak, 05. ožujka 2020.g., s početkom u 10:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

POPIS KANDIDATA

G.V., 1975.g.

J.P., 1981.g.

M.P., 1969.g.

S.V., 1971.g.

S.S., 1968.g.

 

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 28. 2. 2020. 14:43

Poziv na testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj – radno mjesto njegovatelljice i pratiteljice– puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto njegovateljice i pratiteljice- puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2170-55-01-20-02

U Rijeci, 21. veljače 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto njegovateljice i pratiteljice - na puno određeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak, 27. veljače 2020.g., s početkom u 15:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

POPIS KANDIDATA

G.D., 1966.

 

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 21. 2. 2020. 15:20

Poziv na testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj – radno mjesto fizioterapeuta – puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto fizioterapeuta  - puno određeno radno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2170-55-01-20-01

U Rijeci, 21. veljače 2020.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještavaju se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto fizioterapeuta - na puno određeno radno vrijeme  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se razgovor s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održati u četvrtak, 27. veljače 2020.g., s početkom u 13:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje.

POPIS KANDIDATA

P.G., 1997.

A.P., 1996.

T.T., 1992.

M.Z., 1979.

F.A., 1994.

V.A., 1995.

 

 

Na testiranju će se utvrditi:

1. Interes i profesionalni ciljevi kandidata

2. Motivacija kandidata za rad

3. Komunikacijske vještine

Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu

i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 21. 2. 2020. 15:19

Obavijest o odabranom kandidatu - učitelj likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

Obaviještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto učitelja likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme, da je nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovor o radu sklopljen s B.M.Č s danom 24.siječnja 2020.godine 

 

Centar za odgoj i obrazovanje 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 29. 1. 2020. 14:08

Poziv na razgovor s Povjerenstvom - natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

Poziv kandidatima

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 17. 1. 2020. 10:28

Rezultati pisanog testiranja i poziv kandidatima/kandidatkinjama - radno mjesto učitelja/ice likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

Rezultati pisanog testiranja i poziv kandidatima/kandidatkinjama - radno mjesto učitelja/ice likovne kulture na puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 23. 12. 2019. 14:00

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj likovne kulture - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj likovne kulture - puno neodređeno radno vrijeme.

KLASA: 112-01/19-01/19

URBROJ: 2170-55-01-19-01

U Rijeci, 16. prosinac 2019.g.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje, obavještava se niže navedeni kandidati prijavljeni za radno mjesto učitelja likovne kulture - na puno neodređeno radno vrijeme koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, da će se pismeni dio testiranja održati u četvrtak 19. prosinca 2019.g., s početkom u 12:00 sati u Centru za odgoj i obrazovanje. O terminu održavanja oglednog sata i razgovora s Povjerenstvom, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Popis kandidata

T.B

1990.g.

N.Z.

1990.g.

M.P.

1977.g.

G.Č.

1972.g.

I.S.K.

1989.g.

P.F.

1986.g.

Z.C.

1979.g.

R.P.Š.

1973.g.

S.V.F.

1962.g.

P.J.K.

1989.g.

S.J.

1987.g.

B-M.Č.

1985.g.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi - procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama, Ivančić Đ., Alka skript, Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

8. Herceg, Rončević, Kalvaris (2010.) „Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi“

9. Nada Grgurić i Marijan Jakubin – „Vizualno – likovni odgoj i obrazovanje“, EDUCA, Zagreb 1995.god.

 Kandidat je obvezan imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu u svrhu utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 16. 12. 2019. 15:02

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

KLASA: 112-01/19-01/18

URBROJ: 2170-55-01-19-01

Rijeka, 06. prosinca 2019.g.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/učiteljica edukacijski rehabilitator na neodređeno i puno radno vrijeme  Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka po provedenom pisanom testiranju objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

Na pisanom testiranju održanom dana 03. prosinca 2019.g. kandidati su postigli slijedeće rezultate:

Rezultati pisanog testiranja

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje

Ukupan broj bodova

Pravo na razgovor

DA/NE

1.

MICAMACA

17/17

DA

2.

12345 RIJEKA

17/17

DA

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka na održavanje kratke prezentacije nastavnog sata se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova pisanog testa.

Na kratkoj prezentaciji nastavnog sata koji će se održati u četvrtak, 12. prosinca 2019.godine s početkom u 8.00 sati pozivaju se kandidati /kandidatkinje prema slijedećem rasporedu:

Poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata

Redni broj

Zaporka kandidata/kandidatkinje, razred

1.

MICAMACA, 3.razred u 8 sati

2.

12345RIJEKA, 3.razred u 8 i 50

Razgovor s kandidatima održat će se u petak, 13. prosinca 2019.godine s početkom u 12 sati.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 6. 12. 2019. 11:22

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 29. 11. 2019. 09:00

Rezultati pisane provjere i poziv na usmeni dio testiranja - radno mjesto računovodstveni referent na puno neodređeno radno vrijeme

Rezultati pisane provjere i poziv na usmeni dio testiranja - radno mjesto računovodstveni referent na puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 20. 11. 2019. 11:16

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto pomoćne kuharice i spremačice - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto pomoćne kuharice i spremačice  - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 12. 11. 2019. 11:55

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto vozača školskog kombija "C" kategorije - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto vozača školskog kombija "C" kategorije  - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 12. 11. 2019. 11:37

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno određeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 13:38

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto učitelj edukacijski rehabilitator - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 12:21

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - puno neodređeno radno vrijeme

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 11:30

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - nepuno određeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto stručni suradnik logoped - nepuno određeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 11:15

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto računovodstveni referent - puno neodređeno radno vrijeme

Poziv za testiranje kandidata koji podnose prijavu na javni natječaj - radno mjesto računovodstveni referent - puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 11. 11. 2019. 10:50

Rezultati pisanog testiranja i poziv na kratku prezentaciju nastavnog sata Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivone Šabarić Rubeša  datum: 13. 5. 2019. 15:48
 


Obavijest o testiranju kandidata

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice edukacijskog/e rehabilitatora/ice

 

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje , obavještava se kandidate za radno mjesto učitelj/ice edukacijskog/e rehabilitatora/ice na puno neodređeno radno vrijeme u Odjelu Baredice da će se dana 

13.svibnja 2019.g.s početkom u 14.00 sati u prostorijama školske knjižnice održati pismeni dio testiranja.

 

Testiranje će biti iz slijedećih područja: 

1. Osnove zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije i informatička pismenost

 

Izvori: 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 24/15)

3. Mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja

4. Mrežne stranice AZOO: http://ettaedu.azoo.hr

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( NN 47/2017)

6. Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi – procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama; Ivančić Đ.; Alka skript; Zagreb, 2010.

7. Statut Centra za odgoj i obrazovanje 

8. Prezentacija PowerPoint 

 

Za kandidate koji zadovolje na pismenom dijelu testiranja, dana 14.svibnja 2019.g. s početkom u 10,00sati održati će se kratka prezentacija nastavnog sata pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

Priloženi dokumenti:
IOOP i prilagodbe.pdf

e-Dnevnik
Lista linkova je prazna

TražilicaKalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisni linkovi

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
preskoči na navigaciju